Meet your new press agentThông tin

Publish


Cung cấp dịch vụ tại hơn 160 quốc gia và bằng ngôn ngữ tương ứng, Kontax cho phép các khách hàng doanh nghiệp và tổ chức tại mọi quốc gia đăng miễn phí số lượng không giới hạn các thông cáo báo chí đa phương tiện theo ngôn ngữ mà họ chọn và có được các bản dịch thông cáo báo chí chuyên nghiệp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Translate


Người dùng liên hệ trực tiếp với các công ty dịch thuật là đối tác của Kontax – hầu hết đều có chứng chỉ ISO 9001 hoặc chứng chỉ tương đương và đều áp dụng quy trình đảm bảo chất lượng EN 15038 – được chỉ định tại mỗi quốc gia để đảm bảo dịch các thông cáo báo chí với mức chi phí và chất lượng tối ưu hoá.

Distribute


Được phân phối cho các nhà báo và phương tiện truyền thông xã hội trên toàn thế giới, được tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm tại mọi quốc gia, Kontax giúp người dùng có thể quảng cáo sản phẩm, bán dịch vụ, chọn đối tác và kiểm soát thị trường của mình trên toàn thế giới.

Dịch vụ

  Publish
12 EUR

 • Xuất bản miễn phí các thông cáo báo chí theo ngôn ngữ và lĩnh vực mà bạn chọn

 • Thông cáo báo chí đa phương tiện (video trên YouTube, hình ảnh…)

 • Nội dung không giới hạn

 • Hệ thống Quản lý Thông cáo Báo chí Hoàn toàn trực tuyến

 • Tự động phân phối thông cáo báo chí bằng các phương tiện truyền thông xã hội hàng đầu trên thế giới

 • Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO) các thông cáo báo chí

 • Có thể truy cập trên các thiết bị di động và thiết bị cầm tay

  Translate
80 EUR

 • Chi phí dịch được tối ưu hóa do được thực hiện tại các công ty dịch trong nước
 • Việc dịch thuật được mạng lưới các công ty dịch có chứng chỉ ISO 9001 hoặc chứng chỉ tương đương trên thế giới đảm nhiệm
 • Có thể dịch thông cáo báo chí tại hơn 160 quốc gia và bằng các ngôn ngữ tương ứng
 • Liên hệ trực tiếp với công ty dịch được chỉ định cho quốc gia của bạn
 • Đảm bảo chất lượng toàn diện

  Distribute
149 EUR

 • Targets include 900,000 journalists
 • Readership by a minimum of 2,000 journalists guaranteed
 • Formatting compliant with Newswire standards / NewsML standard indexing
 • Real-time readership statistics/ Detailed reporting

  Track
0 EUR

 • Giám sát Thị trường trong tất cả các quốc gia, phân đoạn thị trường và bằng mọi ngôn ngữ
 • Nguồn cấp dữ liệu RSS theo lĩnh vực và ngôn ngữ
 • Thông báo Thông cáo Báo chí (TCBC) – được cung cấp theo thành phố, quốc gia, ngôn ngữ, lĩnh vực và từ khóa
 • Số lượt xem cho mỗi TCBC theo quốc gia
 • Hệ thống Lưu trữ và Tìm kiếm có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ chính

Here’s how Kontax optimizes the global impact of your press releases:


  When you publish a press release, Kontax sends you an alert by e-mail. Forward it to your friends, customers and prospects, for greater social impact!


To translate a press release, go to your User panel, select the press release and click on the "Translate" icon : Your Kontax Translation Manager will take care of the rest. In a global economy, this optimizes its international impact.

To distribute a press release, go to your User Panel, select the press release and click on the "Distribute" You control the date of distribution, to optimize its impact in time.

To optimize their global impact, your press releases (and translations) are automatically

included in the multilingual daily alerts and weekly newsletters sent to Kontax users,

included in the RSS feeds generated by Kontax,

relayed by Kontax to social media such as Twitter, Facebook etc.