Kontax คือผู้ให้บริการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วโลก.


มีบริการทุกภาษาในกว่า 160 ประเทศ Kontax ให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือสถาบันในทุกประเทศทำการเผยแพร่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์มัลติมีเดียในภาษาที่ต้องการอย่างไม่จำกัด และมีบริการแปลภาษามืออาชีพสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ในภาษาอื่นทุกภาษา


ลงข่าวลงข่าว       แปลแปล
เผยแพร่เผยแพร่       ติดตามติดตาม
ลงทะเบียน

การติดต่อ

ฝรั่งเศส

HTT

216 route de neufchatel
76420 - Bihorel
+33 (0)2 35 59 97 70
www.htt.fr