குறித்து

பிரசுரிக்கவும்


இது 160ற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் அந்தந்த நாடுகளின் மொழிகளில் இருக்கின்றது. கோன்டாக்ஸ், ஒவ்வொரு நாட்டிலுள்ள கூட்டாண்மை மற்றும் நிறுவனம் சார்ந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு, அவர்களுக்கு விருப்பப்பட்ட மொழியில் எண்ணற்ற பல்லூடக பத்திரிகை வெளியீடுகளை பதிப்பிடுவதற்கும் மற்றும் அவர்களின் பத்திரிகை வெளியீடுகளை வேறு மொழியில் தொழில்திறன்மிக்க மொழிபெயர்ப்புகளாக பெறுவதற்கும் அனுமதிக்கிறது.

மொழிபெயர்க்கவும்


பயனர்கள் கோன்டாக்ஸ் பங்காளர் நிறுவனங்களுடன் நேரடி தொடர்பு வைத்திருக்கிறார்கள்- பெரும்பாலானவை ISO 9001 அல்லது அதற்கு ஈடான சான்றை உடையன, மற்றும் அவை அனைத்துமே EN 15038 தரநிலை உறுதியளிப்பு செயல்முறைகளை செயல்படுத்துகின்றன – விலை மற்றும் தரத்தின் அடிப்படையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பிரஸ் ரிலீஸ்கள் உகந்த்தாக்கப்பட்டதை உறுதிசெய்வதற்காக ஒவ்வொரு நாட்டிலும் நியமிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது

விநியோகிக்கவும்


உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பத்திரிக்கையாளர்களுக்கும் சமூக ஊடகத்திற்கு விநியோகித்து, ஒவ்வொரு நாட்டிற்காகவும் தேடல் பொறியை உகந்ததாக்கியதால், கோன்டாக்ஸ் பயனர்கள் தங்கள் தயாரிப்புகளை விளம்பரப்படுத்தலாம், சேவைகளை விற்கலாம், தங்கள் பங்காளர்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம், மற்றும் உலகெங்கும் தங்கள் சந்தைகளை கண்காணிக்கலாம்.

சேவைகள்

  பிரசுரிக்கவும்
12 EUR

 • நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் மொழி மற்றும் துறையில் பிரஸ் ரிலீஸ்களை வெளியிடுதல்

 • மல்டிமீடியா பிரஸ் ரிலீஸ்கள் (யூடியூப் காணொளிகள், படங்கள்…)

 • அளவில்லாத உரை

 • முழுமையான இணைய பிரஸ் ரிலீஸ் மேலாண்மை அமைப்பு

 • உலகெங்கும் முன்னணி சமூக ஊடகங்களில் தானியக்கமாக பிரஸ் ரிலீஸ்களை ஒருமுனைப்படுத்துதல்

 • பிரஸ் ரிலீஸ்களின் தேடல் பொறி உகந்ததாக்குதல் (SEO)

 • மொபைல் கருவிகள் மற்றும் ஹேன்ட்ஹெல்டுகளில் அணுகக்கூடியது

  மொழிபெயர்க்கவும்
80 EUR

 • உள்நாட்டு மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனங்களின் விளைவாக, உகந்ததாக்கப்பட மொழிபெயர்ப்பு கட்டணங்கள்
 • ISO 9001 அல்லது அதற்கு ஈடான சான்றுபெற்ற மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனங்களினால் மொழிபெயர்ப்புகள் செய்யப்படுகின்றன
 • பிரஸ் ரிலீஸ் மொழிபெயர்ப்புகள் 160 நாடுகளுக்கும் மேலாக அவற்றிற்குரிய மொழிகளில் கிடைக்கப் பெறுகின்றன
 • உங்கள் நாட்டுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனத்தோடு நேரடி தொடர்பு
 • ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தர உத்தரவாதம்

  விநியோகிக்கவும்
149 EUR

 • இலக்குகளில் 900,000 பத்திரிகையாளர்கள் உள்ளடங்குவார்கள்
 • குறைந்தபட்சம் 2,000 பத்திரிகையாளர்கள் வாசகர்களாக இருப்பதற்கு உத்தரவாதம் உண்டு
 • நியூஸ்வொயர் தரநிலைகள் / நியூஸ்ML தரநிலை அட்டவணையாக்கத்துடன் ஒத்திசைவுள்ள வடிவமைப்பு
 • நிகழ்-நேர வாசகர் புள்ளிவிவரங்கள்/ விரிவான அறிக்கையளித்தல்

  கண்காணிக்கவும்
0 EUR

 • அனைத்து மொழிகளிலும், நாடுகளிலும் மற்றும் சந்தை பிரிவுகளிலும் சந்தை கண்காணித்தல்
 • புலம் மற்றும் மொழி அடிப்படையில் RSS ஃபீடுகள்
 • பிஆர் விழிப்பூட்டல்கள் – நகரம், நாடு, மொழி, புலம் மற்றும் முக்கிய சொல்லின்படி கிடைக்கப்பெறுகின்றது
 • நாட்டின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு பிஆர்-க்கும் பார்வைகளின் எண்ணிக்கை
 • அனைத்து முக்கிய மொழிகளிலும் ஆவணகாப்பகம் மற்றும் தேடல் அமைக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்றன

இவ்வாறு தான் கோன்டாக்ஸ் உங்கள் பிரஸ் ரிலீஸின் உலகளாவிய தாக்கத்தை உகந்ததாக்குகின்றது:


  ஒரு பிரஸ் ரிலீசை நீங்கள் வெளியிடும் போது, மகத்தானசமூக தாக்கத்திற்காக மின்னஞ்சல் மூலமாக கோண்டாக்ஸ் ஒரு விழிப்பூட்டலை அனுப்பும், உங்கள் நண்பர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் வாய்ப்புவளங்களுக்கு அதை மேலனுப்புகிறது!


ஒரு பிரஸ் ரிலீசை மொழிபெயர்க்க உங்கள் பயனர் பேனலுக்கு சென்று பிரஸ் ரிலீஸை தேர்ந்தெடுத்து, "மொழிபெயர்" ஐகானை கிளிக் செய்யவும் : உங்கள் கோன்டாக்ஸ் மொழிபெயர்ப்பு நிர்வாகி மற்றதை பார்த்துக்கொள்ளும். ஒரு உலக பொருளாதாரத்தில், இது தன் சர்வதேச தாக்கத்தை உகந்ததாக்குகிறது

ஒரு பிரஸ் ரிலீஸை விநியோகிக்க உங்கள் பயனர் பேனலுக்குச் செல்லுங்கள், பிரஸ் ரிலீஸை தேர்ந்தெடுத்து "விநியோகிக்க" ஐகானை கிளிக் செய்யவும் விநியோக நாளை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் அதன் நேரத்த்தின் தாக்கத்தை நீங்கள் உகந்த்தாக்குகிறீர்கள்.

அவற்றின் உலகளாவிய தாக்கத்தை, உகந்த்தாக்க, உங்கள் பிரஸ் ரிலீஸ்கள் (மற்றும் மொழிபெயர்ப்புகள் தானாகவே

பல மொழி தினசரி விழிப்பூட்டல்கள் மற்றும் கோண்டாக்ஸ் பயனர்களுக்கு அனுப்ப்ப்படும் வாராந்திர செய்திமடல்களில் சேர்க்கப்படுகின்றன,

கோன்டாக்ஸ் உருவாக்கும் RSS ஃபீடுகளில் சேர்க்கப்படுகின்றன,

டிவிட்டர், ஃபேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக ஊடங்களுக்கு கோன்டாக்சினால் தொடர்ந்து அனுப்பப்படுகின்றன