Këtu është agjenti juaj i reklamaveRreth

Publish


I disponueshëm në më shumë se 160 shtete dhe në gjuhët e tyre përkatëse, Kontax mundëson klientët e korporatave dhe ata institucionalë në çdo shtet që të publikojnë një numër të pakufi të botimeve të shtypit multimediale në gjuhën e zgjedhur prej tyre, dhe të marrin përkthime profesionale të botimeve të tyre të shtypit në çdo gjuhë tjetër.

Translate


Përdoruesit kanë kontakt direkt me kompanitë partnere të përkthimit Kontax – shumica prej të cilave kanë certifikatë ISO 9001 ose një tjetër ekuivalente, dhe të gjithë aplikojnë procedurat e EN 15038 - të caktuara në çdo shtet për tu siguruar që botimet e përkthyera të shtypit të jenë të përmirësuara për sa i përket kostos dhe cilësisë.

Distribute


Shpërndarë te gazetarët dhe mediat sociale në të gjithë botën, përmirësuar për motorët e kërkimit në çdo shtet, Kontax do të thotë që përdoruesit mund të promovojnë produktet e tyre, të shesin shërbimet e tyre, të zgjedhin partnerët e tyre dhe të monitorojnë tregjet e tyre në të gjithë botën.

Shërbimet

  Publish
12 EUR

 • Publikim i botimeve të shtypit në gjuhën dhe në fushën e dëshiruar

 • Botime shtypi multimediale (video YouTube, figura...)

 • Tekst pa limit

 • Plotësoni online Sistemin e Menaxhimit të Botimeve të Shtypit

 • Sindikatë automatike e botimeve të shtypit në median sociale kryesore në gjithë botën

 • Përmirësim i Motorit të Kërkimit (SEO) për botimet e shtypit

 • Mund të përdoret në pajisje celulare dhe portabël

  Translate
80 EUR

 • Përmirësime të kostove të përkthimit si rezultat i kompanive të përkthimit brenda në shtet
 • Përkthimet të kryera nga një rrjet botëror i kompanive të përkthimit me ISO 9001 ose certifikatë ekuivalente
 • Përkthime të botimeve të shtypit të disponueshme në më shumë se 160 shtete dhe në gjuhët e tyre përkatëse
 • Kontakt i drejtpërdrejtë me kompaninë e përkthimit të caktuar për shtetin tuaj
 • Garanci cilësie e integruar

  Distribute
149 EUR

 • Targets include 900,000 journalists
 • Readership by a minimum of 2,000 journalists guaranteed
 • Formatting compliant with Newswire standards / NewsML standard indexing
 • Real-time readership statistics/ Detailed reporting

  Track
0 EUR

 • Monitorim i Tregut në të gjitha gjuhët, shtetet dhe sektorët e tregut
 • RSS feeds sipas fushës dhe gjuhës
 • Lajmërime PR – të disponueshme sipas qytetit, shtetit, gjuhës, fushës dhe fjalës kyçe
 • Numri i shikimeve për secilën PR sipas shtetit
 • Sistem Arkivimi dhe Kërkimi i disponueshëm në të gjitha gjuhët kryesore

Here’s how Kontax optimizes the global impact of your press releases:


  When you publish a press release, Kontax sends you an alert by e-mail. Forward it to your friends, customers and prospects, for greater social impact!


To translate a press release, go to your User panel, select the press release and click on the "Translate" icon : Your Kontax Translation Manager will take care of the rest. In a global economy, this optimizes its international impact.

To distribute a press release, go to your User Panel, select the press release and click on the "Distribute" You control the date of distribution, to optimize its impact in time.

To optimize their global impact, your press releases (and translations) are automatically

included in the multilingual daily alerts and weekly newsletters sent to Kontax users,

included in the RSS feeds generated by Kontax,

relayed by Kontax to social media such as Twitter, Facebook etc.