Tu je váš nový tlačový hovorcaO službe

Publikovať


Dostupná vo viac ako 160 krajinách a ich príslušných jazykoch, Kontax umožňuje korporátnym a inštitucionálnym zákazníkom v každej krajine publikovať neobmedzený počet multimediálnych tlačových správ v jazyku podľa ich výberu a získať profesionálne preklady ich tlačových správ v ktoromkoľvek inom jazyku.

Preložiť


Používatelia majú priamy kontakt s partnerskými prekladateľskými spoločnosťami Kontax – z ktorých väčšina má certifikáciu ISO 9001 alebo ekvivalentnú certifikáciu a všetci z nich používajú postupy kontroly kvality podľa EN 15038 – menovaných v každej krajine, aby bola zabezpečená optimalizácia preložených tlačových správ, čo sa týka nákladov a kvality.

Distribuovať


Distribuované žurnalistom a sociálnym médiám na celom svete, optimalizované pre vyhľadávacie mechanizmy v každej krajine, Kontax umožňuje používateľom propagovať ich výrobky, predávať ich služby, vyberať ich partnerov a monitorovať ich trhy na celom svete.

Služby

  Publikovať
12 EUR

 • Publikácia tlačových správ v jazyku a oblasti, ktorú si zvolíte

 • Multimediálne tlačové správy (videá YouTube, obrázky...)

 • Neobmedzený text

 • Kompletný systém manažmentu tlačových správ online

 • Automatické združovanie tlačových správ vo vedúcich sociálnych médiách na celom svete

 • Optimalizácia vyhľadávacieho mechanizmu (Search Engine Optimisation - SEO) tlačových správ

 • Dostupné na mobilných telefónoch a prístrojoch

  Preložiť
80 EUR

 • Optimalizované náklady na preklad ako výsledok prekladateľských spoločností sídliacich v krajine
 • Preklady vykonávané celosvetovou sieťou prekladateľských spoločností s ISO 9001 alebo ekvivalentnou certifikáciou
 • Preklad tlačovej správy k dispozícii vo viac ako 160 krajinách v príslušných jazykoch
 • Priamy kontakt s prekladateľskou spoločnosťou pridelenou pre vašu krajinu
 • Integrované zabezpečenie kvality

  Distribuovať
149 EUR

 • Targets include 900,000 journalists
 • Readership by a minimum of 2,000 journalists guaranteed
 • Formatting compliant with Newswire standards / NewsML standard indexing
 • Real-time readership statistics/ Detailed reporting

  Sledovať
0 EUR

 • Monitorovanie trhu vo všetkých jazykoch, krajinách a sektoroch trhu
 • Vstupy RSS podľa odvetvia a jazyka
 • Upozornenia na tlačové správy - dostupné podľa mesta, krajiny, jazyka, oblasti a kľúčového slova
 • Počet zobrazení pre každú tlačovú správu podľa krajiny
 • Systém archivovania a vyhľadávania dostupný vo všetkých hlavných jazykoch

Here’s how Kontax optimizes the global impact of your press releases:


  When you publish a press release, Kontax sends you an alert by e-mail. Forward it to your friends, customers and prospects, for greater social impact!


To translate a press release, go to your User panel, select the press release and click on the "Translate" icon : Your Kontax Translation Manager will take care of the rest. In a global economy, this optimizes its international impact.

To distribute a press release, go to your User Panel, select the press release and click on the "Distribute" You control the date of distribution, to optimize its impact in time.

To optimize their global impact, your press releases (and translations) are automatically

included in the multilingual daily alerts and weekly newsletters sent to Kontax users,

included in the RSS feeds generated by Kontax,

relayed by Kontax to social media such as Twitter, Facebook etc.