कोन्ट्याक्स एउटा विश्वव्यापी प्रेस विज्ञप्ती सेवा हो.


160 देश र उनीहरूको सम्वन्धित भाषामा उपलब्ध, कोन्ट्याक्सले हरेक देशका कर्पोरेट र संस्थागत ग्राहकहरूलाई प्रकाशन – निःशुल्क - उनीहरूले चाहेको भाषामा असिमित संख्याका मल्टिमीडिया प्रेस विज्ञप्तीहरू, र अन्य जुनसुकै भाषामा पनि उनीहरूको प्रेस विज्ञप्तीको व्यवसायिक अनुवाद प्राप्त गर्न दिन्छ।


प्रकाशनप्रकाशन       अनुवादअनुवाद
वितरणवितरण       ट्र्याकट्र्याक
साइन अप

सम्पर्क

नेपाल

Crystal Hues Limited

1001 Devika Towers, 6 Nehru Place
110019 - New Delhi
+91 120 461 3200
www.crystalhues.com

भूटान

Crystal Hues Limited

1001 Devika Towers, 6 Nehru Place
110019 - New Delhi
+91 120 461 3200
www.crystalhues.com