Kontax- дүйнөлүк пресс-релиз кызматы.


160 тан көп өлкөлөрдө жана алардын тиешелүү тилдеринде мүмкүн. Контакс корпоративдүу жана институционалдуу кардарларга ар бир өлкөдө тандалган тилдерге чексиз сандагы мультимедиялык пресс-релиздерди басып чыгарууга, жана ошондой эле каалаган башка тилде пресс-релиздеринин профессионалдуу котормосун алуу га мүмкүнчүлүк берет.


Басып чыгарууБасып чыгаруу       КоторууКоторуу
ТаратууТаратуу       КөзөмөлдөөКөзөмөлдөө
Жазылуу

Байланышуу

Кыргызстан

NV Translation

135 Abdrahmanova str.
720040 - Bishkek
(312) 477 089 + 996
www.nvtranslate.com