Termes i condicions

1. Ús dels serveis

Kontax és un lloc web de comunicats de premsa professionals i no ha estat dissenyat per a la publicació d’anuncis classificats, personals, notícies ni informació copiada d’altres llocs web en cap format ni de cap manera.

Els comunicats de premsa han d’estar directament relacionats amb l’activitat de qui els publiqui, tenir el format per ser llegits per la premsa i tenir un contingut d’interès vàlid per als periodistes professionals.

L’ús de la pàgina web i dels serveis de Kontax (denominats col•lectivament “Serveis”) estarà subjecte al present avís legal (a partir d’ara “Condicions generals”). Kontax és una marca registrada d’HTT SAS, la seu central de la qual és al 216 de Route de Neufchatel, 76420 Bihorel, França.

2. Llengua de les Condicions generals

2.1 Només és aplicable la versió en francès de les Condicions generals dels serveis proporcionats per Kontax. Segons que correspongui, Kontax pot proporcionar una traducció de la versió en francès de les Condicions generals per a la seva comoditat.

2.2 En cas de conflicte entre les disposicions de la versió en francès i les de la traducció, prevalen les disposicions de la versió en francès.

3. Acceptació de les Condicions generals

L’ús dels serveis constitueix l’acceptació de totes les Condicions generals.

4. Prestació de serveis

Vostè admet i accepta que Kontax, segons el seu parer, pugui modificar o suspendre definitivament o temporalment tots els serveis o una part sense previ avís.

5. Serveis de traducció

5.1 Empreses alienes a Kontax presten els serveis de traducció. Per consegüent, malgrat prendre totes les mesures possibles per garantir les capacitats i els requisits dels proveïdors, Kontax no és responsable de la qualitat d’aquests serveis.

5.2 En cas de qualsevol reclamació o conflicte pel que fa als serveis de traducció, l’únic responsable d’aquest fet és el proveïdor i cal resoldre la reclamació exclusivament amb aquest proveïdor, en la forma d’acord que aquest proposi.

5.3 La relació entre un usuari de la pàgina web de Kontax i una empresa de traducció associada és directa. Les relacions contractuals entre les parts es regulen mitjançant les condicions generals comercials de l’empresa de traducció implicada i les lleis que se li apliquin.

5.4 En nom del respecte pels altres usuaris i la qualitat del seu contingut, Kontax es reserva el dret de retirar les traduccions de tercers sense previ avís, sempre que no les consideri professionals o semblin automàtiques. Kontax també es reserva el dret de retirar sense previ avís els comunicats de premsa publicats a la pàgina en versions d’idioma incorrectes o aquells que consideri ofensius per als usuaris o empreses de traducció associades a Kontax.

5.5 Kontax també es reserva el dret d’eliminar els comptes dels usuaris que publiquin en diverses ocasions continguts que es considerin ofensius per als usuaris o les empreses de traducció associades de Kontax. Les empreses de traducció associades no són responsables donat cas que un usuari publiqui al seu país material que un tercer en un altre país consideri ofensiu.

6. Utilització dels serveis

6.1 Per poder accedir a determinats serveis, vostè ha de proporcionar informació personal (com la seva identitat i informació de contacte) dins del procés de registre al servei o com a part de la utilització dels serveis. Tota la informació que proporcioni per registrar-se a Kontax ha de ser precisa, correcta i actual.

6.2 Només pot utilitzar els serveis per als propòsits que permetin aquestes Condicions generals.

6.3 No pot dur a terme cap activitat que interfereixi o pertorbi un desenvolupament correcte del serveis.

6.4 Vostè és l’única persona responsable de qualsevol incompliment de les obligacions que deriven d’aquestes Condicions generals, així com de les conseqüències que aquest fet pugui suposar (incloent-hi qualsevol pèrdua o perjudici que pateixi Kontax). Vostè accepta expressament que vostè o qualsevol tercera persona no en pot responsabilitzar a Kontax.

7. Seguretat del compte i la contrasenya

7.1 Vostè és l’única persona responsable de mantenir la confidencialitat de les contrasenyes associades a qualsevol persona en els comptes que utilitzi per accedir als serveis.

7.2 En conseqüència, és l’única persona responsable de tot allò que faci referència a Kontax per a qualsevol de les activitats efectuades a la pàgina web de Kontax a través del seu compte.

8. Dades personals

8.1 D’acord amb l’article 39 i consegüents de la Llei francesa 78-17 de 6 de gener de 1978, modificada l’any 2004, sobre informàtica, fitxers i llibertats, té dret a accedir, modificar, corregir o eliminar les dades personals que proporcioni a aquesta pàgina web.

8.2 Kontax pot utilitzar les seves dades d’acord amb els objectius dels serveis.

8.3 Després d’emplenar el formulari per a l´ús de Kontax, l’URL de l’usuari potencial es transfereix a l’empresa de traducció associada del país on es troba l’usuari. D’aquesta manera es garanteix que l’empresa de traducció pugui comprovar que el contingut que l’usuari pretén publicar a la pàgina web de Kontax compleixi els requisits quant a probitat.

8.4 Malgrat utilitzar les seves dades per aquests propòsits, Kontax no els pot comunicar ni vendre mai a tercers de cap manera.

8.5 Els usuaris de la pàgina web de Kontax accepten que la seva marca o logotip s’utilitzi a la pàgina web amb objectius comercials.

9. Contingut dels serveis

9.1 Qualsevol tipus d’informació (per exemple, arxius de dades, text, programari, arxius de música, àudio, fotografies, vídeos o altres tipus d’imatges) a la qual pugui accedir en els serveis o a través d’aquests, és responsabilitat de la persona que hagi produït el contingut. Tot aquest grup d’informacions s’anomena “contingut”.

9.2 Es recomana que el contingut proporcionat mitjançant els serveis, incloent, però no limitant-se a anuncis i contingut patrocinat, es protegeixi amb drets de propietat intel•lectual, pel bé dels anunciats o patrocinadors que proporcionen el contingut a Kontax (o qualsevol persona o empresa en nom seu). No pot modificar, llogar, cedir, arrendar, deixar, vendre, distribuir o crear obres derivades (senceres o en part) del contingut, si Kontax o els propietaris del contingut no li ho permeten expressament com a part d’un altre contracte.

9.3 Kontax es reserva del dret (tot i que no estigui obligat a exercir-lo) de previsualitzar, revisar, marcar, filtrar, modificar, rebutjar o eliminar qualsevol contingut del servei.

9.4 Accepta que per l’ús dels serveis, pot estar exposat a continguts que pugui considerar ofensius, indecents o inacceptables. Per tant, vostè accepta que utilitza els serveis a compte i risc seu.

9.5 Vostè és l’únic responsable del contingut que creï, transmeti o mostri mentre utilitza els serveis. Vostè accepta la responsabilitat de les seves accions (incloent-hi qualsevol pèrdua o dany patit per Kontax) referent a això.

10. Drets de propietat

10.1 Kontax és el titular de tots els drets relacionats amb els serveis, incloent-hi els drets de propietat intel•lectual (malgrat el territori o si els serveis estan registrats o no).

10.2 Tret que s’acordi d’una altra manera per escrit amb Kontax, cap previsió d’aquestes Condicions generals l’autoritza a utilitzar cap dels noms comercials, les marques registrades, les marques de serveis, els logotips, els noms de domini i altres símbols distintius de Kontax.

10.3 Subjecte al permís limitat atorgat a l’article 10, Kontax admet i accepta que vostè o els seus llicenciadors no transfereixen ni assignen cap dret relacionat amb el contingut (incloent-hi tots els drets de propietat intel•lectual i malgrat el territori, i independentment de si estan registrats o no) que vostè enviï, publiqui o transmeti mitjançant els serveis. Llevat que s’acordi altrament per escrit amb Kontax, vostè és el responsable de protegir el contingut i fer-ne complir els drets. Kontax no té obligació de fer-ho per vostè.

10.4 No pot eliminar, impedir ni alterar cap dret de propietat intel•lectual i industrial que s’indiqui en els serveis que aquests continguin (indicacions sobre el copyright i marques registrades inclosos).

10.5 Llevat que Kontax li hagi atorgat per escrit el permís exprés, durant l’ús dels serveis, no pot utilitzar cap marca registrada, nom comercial o logotip de cap organització o empresa en condicions que puguin confondre, de manera intencionada o no, al propietari o usuari d’aquestes marques registrades, noms comercials o logotips.

11. Copyright del contingut

11.1 Vostè té els drets de copyright i altres drets pel que fa al contingut que envia, publica o mostra en el servei o mitjançant aquest. En enviar, publicar o mostrar contingut, vostè atorga a Kontax un permís perpetu, irrevocable, lliure de royalties, per a tothom i no exclusiu per reproduir, adaptar, modificar, traduir, publicar, representar, mostrar i distribuir qualsevol contingut que vostè enviï, publiqui o mostri en el servei o mitjançant aquest. L’única finalitat d’aquest permís és que Kontax pugui mostrar, distribuir i promoure els serveis, i es pot revocar per a determinats serveis, segons es defineix a les condicions generals aplicables a aquells serveis.

11.2 Aquest permís inclou el dret de Kontax de fer que aquest contingut estigui disponible per a altres empreses, organitzacions o individus als quals Kontax proporcioni serveis comuns i que els utilitzi conjuntament amb la prestació dels serveis.

11.3 Vostè garanteix que té els drets, el poder i l’autoritat necessaris per a atorgar el permís.

12. Fi de la relació amb Kontax

12.1 Aquestes Condicions generals mantindran la vigència fins que vostè o Kontax acabin la seva relació de qualsevol de les formes indicades més endavant.

12.2 Pot rescindir el contracte amb Kontax (a) tot notificant-li-ho en qualsevol moment i (b) tot tancant els comptes per a tots els serveis que utilitzi, quan Kontax li hagi donat aquesta opció.

12.3 Kontax pot rescindir el contracte en qualsevol moment, en els supòsits següents:

(A) que vostè incompleixi alguna de les previsions de les Condicions generals (o actuï de manera que demostri clarament que no pot respectar les previsions de les Condicions generals o no vol fer-ho) o

(B) que l’empresa amb la qual Kontax presti els serveis posi fi a la seva relació amb Kontax o suspengui la prestació de serveis, o

(C) que Kontax estigui a punt de suspendre la prestació de serveis a usuaris del país on vostè resideixi o des d’on utilitzi el servei.

12.4 Cap de les previsions d’aquest article afecta als drets atorgats a Kontax a l’apartat 4 de les Condicions generals per a la prestació de serveis.

12.5 En vèncer les presents Condicions per qualsevol motiu, els drets, les obligacions o les responsabilitats en els quals Kontax i vostè hagin incorregut i que hagin regulat la seva tasca (o vostè hagi adquirit d’aquestes Condicions generals) o que hagin d’aplicar-se posteriorment al venciment de les Condicions generals no quedaran afectats per aquest fet.

13. Exclusió de garanties

13.1 Els serveis es proporcionen “tal qual”. Per consegüent, Kontax i els seus associats no garanteixen:

(A) que la utilització que vostè faci dels serveis compleixi les seves expectatives,

(B) que la utilització que faci dels serveis sigui ininterrompuda, oportuna, segura i sense errades,

(C) que qualsevol tipus d’informació que vostè obtingui com a resultat d’utilitzar aquest servei sigui precisa o fiable.

13.2 No es pot aplicar cap condició ni garantia als serveis (incloent garanties de qualitat satisfactòria, idoneïtat per un objectiu específic o conformitat amb la descripció), si no s’expressa en aquesta clàusula i dins dels límits d’aquesta previsió.

14. Limitació de la responsabilitat

14.1 Kontax i els seus associats no són responsables del següent:

(A) qualsevol dany indirecte o conseqüent, pèrdua de guanys (ja sigui directa o indirecta), pèrdua de bona voluntat o reputació o pèrdua de dades que pugi patir;

(B) qualsevol pèrdua o dany que pugui patir com a resultat de les situacions següents:

(i) qualsevol dels anuncis, relació o transacció entre vostè o algun dels anunciants o patrocinador l’anunci del qual aparegui als serveis sigui incomplet o inexacte;

(ii) qualsevol canvi que Kontax faci als serveis o per cessament permanent o temporal dels serveis (o qualsevol característica dels serveis);

(iii) que s’esborri, es malmeti o falli l’emmagatzematge d’algun contingut i altres comunicacions o dades que es mantenen o transmeten mitjançant la utilització dels serveis;

(iv) no haver proporcionar a Kontax informació exacta sobre el seu compte;

(v) no haver mantingut la seguretat i confidencialitat de la seva contrasenya i la informació del compte.

15. Anuncis

15.1 Alguns dels serveis que proporciona Kontax es financen amb publicitat, per la qual cosa poden mostrar anuncis i promocions.

15.2 Els termes i l’àmbit dels anuncis que Kontax publiqui als serveis poden canviar sense previ avís.

15.3 En consideració a l’accés i l’ús dels serveis que proporciona Kontax, vostè accepta que aquesta empresa utilitzi aquestes formes de publicitat.

16. Altres continguts

16.1 Els serveis poden contenir enllaços a altres pàgines web, continguts o recursos d’Internet, sobre els quals Kontax no exerceix cap tipus de control.

16.2 Kontax no és responsable de la disponibilitat d’aquestes pàgines web o d’aquests recursos externs i no promociona cap dels anuncis, productes o materials en aquests llocs o disponibles a partir d’aquests.

16.3 Kontax no és responsable de cap pèrdua o dany que pugui patir atesa la disponibilitat d’aquests llocs o recursos externs o per la manca o la inexactitud dels anuncis, productes o elements disponibles en aquests llocs o recursos.

17. Canvis en les Condicions generals

17.1 Kontax pot modificar les presents Condicions generals en qualsevol moment i sense previ avís.

17.2 Si utilitza els serveis després d’un canvi en les Condicions generals, aquesta utilització suposarà que n’accepta les modificacions.

18. General

18.1 L’ús dels serveis pot implicar que mitjançant els serveis o pel seu ús, utilitzi un servei, descarregui programari o adquirir un producte d’un tercer. Pot ser que l’ús que faci d’aquests serveis, programari o béns es trobi sotmès a altres condicions entre vostè i l’empresa o l’individu proveïdor. En aquest cas, aquestes Condicions generals no afecten la seva relació amb aquella empresa o individu.

18.2 Aquestes Condicions generals constitueixen un contracte entre vostè i Kontax i regulen l’ús dels serveis.

18.3 Accepta que Kontax li pugui enviar notificacions, fins i tot sobre canvis en les Condicions generals, mitjançant correu electrònic o missatges publicats en els serveis.

18.4 El fet que Kontax no exerceixi o renunciï a exercir qualsevol dels drets o reparacions indicats en aquestes Condicions generals (o que Kontax pugui exercir segons la llei aplicable) no suposa la renuncia formal de Kontax a exercir aquest dret o remei. Aquests drets i reparacions estaran disponibles en el futur.

18.5 Donat cas que qualsevol de les previsions d’aquestes Condicions generals es declarés sense validesa legal per part d’un jutjat amb competència jurídica, se cessarà l’aplicació d’aquesta previsió, sense que això afecti les altres previsions que han de seguir vigents.

18.6 S’acorda expressament que les empreses de traducció associades a Kontax es consideren tercera part beneficiària d’aquestes Condicions generals. Aquestes empreses estan autoritzades a fer complir i a dependre de qualsevol previsió de les Condicions generals que els confereixi algun benefici (o dret). Pel que fa això, cap altra persona o empresa serà tercera part beneficiària de les Condicions generals.

19. Llei reguladora

En utilitzar els serveis de Kontax, vostè accepta que aquestes Condicions generals es regeixin per la legislació francesa. Qualsevol conflicte que sorgís sota aquestes Condicions generals seria competència del Jutjat de Rouen, a França. No obstant això, Kontax pot sol•licitar la concessió d’alguna mesura provisional, requeriment judicial o qualsevol altre procediment d’urgència en qualsevol jutjat amb competència jurídica.


Canvieu el món
per mitjà de la informació

Patrocineu el comunicat de la vostra ONG amb Kontax