• கோன்டாக்ஸ் ஓர் உலகளாவிய பத்திரிகை வெளியீட்டு சேவையாகும்

   தொழில்துறை மற்றும் நிறுவனம்சார் வாடிக்கையாளர்களுக்காக
   160 நாடுகளுக்கும் அதிகமானவற்றில், அவர்களுக்குறிய மொழிகளிலும் கிடைக்கிறது

   பிரசுரிக்கவும்    மொழிபெயர்க்கவும்    விநியோகிக்கவும்    கண்காணிக்கவும்

 • பிரசுரிக்கவும்

   நீங்கள் விரும்பும் மொழி மற்றும் துறையில் பத்திரிகை வெளியீடுகள் இலவசமாகப் பிரசுரிக்கப்படுகின்றன
   வரம்பற்ற எண்ணிக்கையில் பத்திரிகை வெளியீடுகள் மற்றும் உரையின் அளவுகள்
   பல்லூடக பத்திரிகை வெளியீடுகள் (யூடியூப் வீடியோக்கள், படங்கள்...)

 • மொழிபெயர்க்கவும்

   உள்நாட்டு மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனங்கள் காரணமாக, உகந்ததாக்கப்பட்ட மொழிபெயர்ப்புக் கட்டணங்கள்
   60-க்கும் அதிகமான மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்புகள் கிடைக்கின்றன
   ஒருங்கிணைந்த தர உத்தரவாதம் ஐஎஸ்ஓ 9001 அல்லது அதற்கு சமமானது

 • விநியோகிக்கவும்

   தேடல் பொறி உகந்ததாக்குதல் (SEO)
   பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களுக்கு விநியோகிக்கப்படுகிறது
   துறை மற்றும் மொழி மூலம் சந்தைக் கண்காணிப்பு, RSS உள்ளீடுகள் மற்றும் PR விழிப்பூட்டல்கள்

 • கண்காணிக்கவும்

   ஊடக முடிவுகளின் தானியங்கு பகுப்பாய்வு
   நாடு அடிப்படையில் ஒவ்வொரு PR-க்கும் அதிகபட்ச எண்ணிக்கையில் படிப்பவர்கள்
   தொகுத்தல் மற்றும் தேடுதல் அமைப்பு


பிரஸ்

செய்தித்துறை சுதந்திரத்தை ...

 
செய்தித்துறை சுதந்திரத்தை ஆதரிக்கும் ஓர் உலகளாவிய முயற்சி
செய்தித்துறை சுதந்திரம் மிக முக்கியமான உரிமையாகும், ஏனென்றால் அது ...
பிரஸ்

செய்தித்துறை சுதந்திரத்தை ...

 
செய்தித்துறை சுதந்திரத்தை ஆதரிக்கும் ஓர் உலகளாவிய முயற்சி
செய்தித்துறை சுதந்திரம் மிக முக்கியமான உரிமையாகும், ஏனென்றால் அது ...
நான் கவர்ன்மென்டல் ஆர்கனைஸேஷன்ஸ்

NGO-க்களுக்கு (அரசுசாரா அமைப்புகள்) ...

 
NGO-க்களுக்கு (அரசுசாரா அமைப்புகள்) கோன்டாக்ஸ் கட்டணமின்றி செய்தி வெளியீடுகளுக்கான தானியங்கு வெளியீட்டு வசதியை வழங்குகிறது
181 நாடுகளில் மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனங்களால் நிர்வகிக்கப்படும் பன்மொழி ...
நான் கவர்ன்மென்டல் ஆர்கனைஸேஷன்ஸ்

அரசுசாரா அமைப்புகள் (என்ஜிஓ-க்கள்) ...

 
அரசுசாரா அமைப்புகள் (என்ஜிஓ-க்கள்) சார்பாக உலகளாவிய திட்டம் ஒன்றை 181 நாடுகளிலுள்ள மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனங்கள் அறிமுகப்படுத்துகின்றன.
அரசுசாரா அமைப்புகளால் உலகையே மாற்ற முடியும் என்றாலும் அவ்வாறு செய்வதற்கு ...

உலகை மாற்றுங்கள்
அதை அறிவிப்பதன் மூலம்.

உங்கள் அரசு சாரா நிறுவனங்களின் தகவல் பரிமாற்றங்களுக்கு கோன்டாக்ஸுடன் இணைந்து நிதியுதவி செய்யுங்கள்