• Kontax ແມ່ນການບໍລິການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະຊາສຳພັນທົ່ວໂລກ

   ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນບໍລິສັດ ຫຼື ສະຖາບັນ
   ໃຫ້ບໍລິການທຸກພາສາຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 160 ປະເທດ

   ພິມເຜີຍແຜ່    ແປ    ແຈກຢາຍ    ຕົວຕິດຕາມ

 • ພິມເຜີຍແຜ່

   ຈັດພິມຂ່າວປະຊາສຳພັນແບບບໍ່ເສຍຄ່າໃນພາສາ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
   ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນຂ່າວປະຊາສຳພັນ ແລະ ຈຳນວນຂໍ້ຄວາມ
   ຂ່າວປະຊາສຳພັນແບບສື່ປະສົມ (ວິດີໂອ YouTube, ຮູບພາບຕ່າງໆ…)

 • ແປ

   ລາຄາເໝາະສົມເນື່ອງຈາກເປັນບໍລິສັດແປພາສາພາຍໃນປະເທດ
   ໃຫ້ບໍລິການແປຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ
   ການຮັບຮອງຄຸນນະພາບດ້ວຍມາດຕະຖານດຽວກັນ ISO 9001 ຫຼື ທຽບເທົ່າ

 • ແຈກຢາຍ

   ການເພີ່ມປະສິດທິພາບເຄື່ອງມືຄົ້ນຫາ (SEO)
   ເຜີຍເຜີຍສູ່ບັນດານັກຂ່າວ ແລະ ສື່ສັງຄົມ
   ການຕິດຕາມສະຖານະການຕະຫຼາດ, ການແຈ້ງຂ່າວແບບRSS ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນຂ່າວປະຊາສໍາພັນແຍກຕາມຂະແໜງການ ແລະ ພາສາ

 • ຕົວຕິດຕາມ

   ການວິເຄາະຜົນຂອງສື່ແບບອັດຕະໂນມັດ
   ຈຳນວນຜູ້ອ່ານຂ່າວປະຊາສຳພັນແຕ່ລະສະບັບແຍກຕາມປະເທດ
   ລະບົບຈັດເກັບຖາວອນ ແລະ ລະບົບຄົ້ນຫາ

ສື່

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສຽງແບບຫຼາຍພາສາເປີດໂຕຄັງສຽງແບບອອນໄລນ໌ທີ່ມີພາສາໃຫ້ເລືອກເຖິງ ...

 
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສຽງແບບຫຼາຍພາສາເປີດໂຕຄັງສຽງແບບອອນໄລນ໌ທີ່ມີພາສາໃຫ້ເລືອກເຖິງ 50 ພາສາ
EQHO Communications ເປີດໂຕຄັງສຽງຕົວຢ່າງແບບອອນໄລນ໌ແນວໃໝ່, ທີ່ມີພາສາໃຫ້ເລືອກເຖິງ ...
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

ບໍລິສັດ EQHO Communications ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄຸນນະພາບຕາມຫຼັກ ...

 
ບໍລິສັດ EQHO Communications ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄຸນນະພາບຕາມຫຼັກ ISO 9001
ບໍລິສັດ EQHO Communications ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂລຄັລໄລເຊຊັນພາສາອາຊີທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄຸນນະພາບຕາມ ມາດຕະຖານສາກົນ. ...
ສື່

ການຂະຫຍາຍການບໍລິການໂລຄັລໄລເຊຊັນດ້ານການພາກສຽງ ...

 
ການຂະຫຍາຍການບໍລິການໂລຄັລໄລເຊຊັນດ້ານການພາກສຽງ ແລະ ມັລຕິມີເດຍຂອງ EQHO ຄອມມີວນີເຄຊັນສ໌
EQHO ຄອມມີວນີເຄຊັນສ໌ ໄດ້ເພີ່ມຂໍ້ສະເໜີໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມການບໍລິການທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ...
ການແປພາສາ

ອົງການ Common Sense Advisory ຈັດອັນດັບ EQHO ...

 
ອົງການ Common Sense Advisory ຈັດອັນດັບ EQHO ຄອມມິວນີເຄຊັນໃຫ້ຢູ່ໃນ 30 ອັນດັບສູງສຸດ ຂອງຜູ້ຄ້າພາສາອາຊີ ໃນປີ 2013
ບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າວິໃຈຕະຫຼາດເສລີ Common Sense Advisory ຈັດອັນດັບໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ...
ອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ

EQHO ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນອົງການ ...

 
EQHO ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນອົງການ ນັກແປພາສາໄຮ້ພົມແດນ (Translators without Borders)
ບໍລິສັດ EQHO ຄອມມິວນີເຄຊັ່ນ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນອົງການນັກແປພາສາໄຮ້ພົມແດນ ...
icon
ການແປພາສາ

EQHO ນໍາເອົາຫຼັກສູດປັບປຸງ ແລະໃໝ່ລ່າສຸດຂອງຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລດ້ານການແປພາສາ ...

 
EQHO ນໍາເອົາຫຼັກສູດປັບປຸງ ແລະໃໝ່ລ່າສຸດຂອງຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລດ້ານການແປພາສາ ແລະ ໂລໂຄໄລເຊຊັ່ນເຂົ້າມາ
EQHO Communications ໄດ້ປັບປຸງຫຼັກສູດຂອງຈຸລາລົງ ກອນມະຫາວິທະຍາໄລ ດ້ານການແປພາສາ ...
ອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ

Kontax ສະເໜີທາງເລືອກການນຳສະເໜີຂ່າວປະຊາສຳພັນແບບອັດຕະໂນມັດໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ ...

 
Kontax ສະເໜີທາງເລືອກການນຳສະເໜີຂ່າວປະຊາສຳພັນແບບອັດຕະໂນມັດໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ ລັດຖະບານ (NGO)ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
Kontax, ແມ່ນລະບົບເຜີຍແຜ່ ແລະ ກະຈາຍຂ່າວປະຊາສຳພັນຫຼາກຫຼາຍພາສາທີ່ຈັດການໂດຍບໍລິສັດແປພາສາໃນ ...
ການແປພາສາ

ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ! ບໍລິສັດ ...

 
ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ! ບໍລິສັດ EQHO Communications: ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂລໂຄໄລເຊຊັ່ນບ່ອນ ທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ.
ບໍລິສັດ EQHO Communications ໄດ້ຂະຫຍາຍສາຂາ ມາໃຫ້ບໍລິການໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ...
icon
ອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ

ບໍລິສັດແປພາສາໃນ 181 ປະເທດໄດ້ຈັດຕັ້ງຄວາມລິເລີ້ມເພື່ອ ...

 
ບໍລິສັດແປພາສາໃນ 181 ປະເທດໄດ້ຈັດຕັ້ງຄວາມລິເລີ້ມເພື່ອ ສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບ ໃຫ້ແກ່ອົງກອນທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ.
ອົງກອນທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານສາມາດປ່ຽນແປງໂລກໄດ້, ແຕ່ວ່າຈະຕ້ອງມີການສື່ສານກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ. ...

ປ່ຽນແປງໂລກ
ໂດຍການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້

ສະໜັ ບສະໜູນການສື່ ສານຂອງອົ ງການທີ່ ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຂອງທ່ານດ້ວຍ Kontax