• یک سرویس خبری جهانی است

   برای مشتریان سازمانی و شرکتی
   موجود در بیش از ۱۶۰ کشور و به زبان های این کشورها

   انتشار    ترجمه    توزیع    ردیابی

 • انتشار

   انتشار رایگان اخبار به زبان و زمینه تخصصی شما
   تعداد نامحدودی خبر و متن
   اخبار چندرسانه ای (ویدیوهای YouTube، عکس...)

 • ترجمه

   هزینه های ترجمه بهینه به دلیل انجام ترجمه ها در شرکت های ترجمه درون کشور
   ترجمه های موجود به بیش از ۶۰ زبان
   گواهینامه اطمینان از کیفیت یکپارچه ISO 9001 یا معادل آن

 • توزیع

   بهینه سازی موتور جستجوی (SEO)
   توزیع شده به روزنامه نگاران و رسانه اجتماعی
   پایش بازار، فیدهای RSS و هشدارهای خبر بر اساس زمینه تخصصی و زبان

 • ردیابی

   تجزیه و تحلیل خودکار نتایج رسانه
   تعداد خواننده های هر خبر بر اساس کشور
   سیستم جستجو و بایگانی

صنایع بندری

جوامع بندری از Kontax برای ارتباطات خود استفاده ...

 
جوامع بندری از Kontax برای ارتباطات خود استفاده می کنند.
Kontax، سرویس رسانه چندزبانی، به طور روزافزونی توسط جوامع بندی در سراسر جهان برای ارتباطات استفاده می ...
روزنامه نگاری

European Youth Pressبا Kontax برای حمایت از آزادی رسانه ...

 
European Youth Pressبا Kontax برای حمایت از آزادی رسانه در سراسر جهان شریک می شود
European Youth Pressکه یک انجمن حمایتی متشکل از بیش از ۵۰٫۰۰۰ روزنامه نگار جوان در اروپا است با Kontax که یک سایت ...
ارتباطات

ترجمه اکنون ویژگی مهم مطالب مطبوعاتی است...

 
ترجمه اکنون ویژگی مهم مطالب مطبوعاتی است
با توجه به این واقعیت که در یک اقتصاد جهانی، هر بازار یک جامعه چند زبانی را تشکیل می دهد، و ترجمهً با ...
زبان

عنوان: Bayan Tech چهار زبان جدید را به پروژه ...

 
عنوان: Bayan Tech چهار زبان جدید را به پروژه زبان Kontax اضافه می کند – و از Google پیشی می گیرد
خلاصه: Bayan Tech که متخصص بومی سازی برای زبان های آفریقایی و خاورمیانه است چهار زبان جدید را به لیست بی نظیر ...

دنیا را با اطلاع رسانی به
تغییر دهید.

با Kontax ارتباطات NGO خود را حمایت مالی کنید