• Kontax je globalni servis za saopštenja za javnost

   Za poslovne klijente i institucije
   Dostupno u preko 160 država i na njihovim jezicima

   Objava    Prijevod    Distribucija    Praćenje

 • Objava

   Besplatno objavljivanje saopštenja za štampu na jeziku i o području po vašem izboru
   Broj saopštenja za javnost i količina teksta neograničeni
   Multimedijska saopštenja za javnost (YouTube videozapisi, slike...)

 • Prijevod

   Optimizirani troškovi prijevoda kao rezultat suradnje s lokalnim prevodilačkim firmama
   Dostupni prijevodi na preko 60 jezika
   Integrisani sistem osiguranja kvalitete ISO 9001 ili ekvivalentni sustav

 • Distribucija

   Optimizacija web-stranica za pretraživače (SEO)
   Distribucija novinarima i društvenim medijima
   Praćenje tržišta, RSS sažeci i upozorenja na saopštenja za javnost po području i jeziku

 • Praćenje

   Automatska analiza medijskih rezultata
   Broj čitalaca svakog saopštenja za javnost po državi
   Sistem za arhiviranje i pretragu

Novinarstvo

European Youth Press u partnerstvu sa Kontax-om daje podršku slobodi ...

 
European Youth Press u partnerstvu sa Kontax-om daje podršku slobodi medija širom svijeta
S ciljem podrške slobodi medija širom svijeta udružili su se European Youth Press, krovno udruženje od preko 50.000 mladih novinara u Evropi i Kontax, servis za elektronske medijske ...

Promijenite svijet
informišući ga.

Sponzorišite komunikaciju svog NVO-a s Kontaxom