Meet your new press agentմոտ

Հրապարակել


Kontax-ը գործում է 160 երկրում և դրանց համապատասխան լեզուներով: Մեր համակարգը թույլ է տալիս կորպորատիվ և ինստիտուցիոնալ հաճախորդներին յուրաքանչյուր երկրում անվճար, ցանկացած լեզվով հրապարակել մուլտիմեդիա մամլո հաղորդագրությունների անսահմանափակ քանակ և ձեռք բերել իրենց մամլո հաղորդագրությունների պրոֆեսիոնալ թարգմանություն ցանկացած լեզվով:

Թարգմանել


Օգտվողներն ուղիղ կապ են հաստատում Kontax-ի գործընկեր թարգմանչական ընկերությունների հետ, որոնց մեծամասնությունը որակի կառավարման ISO 9001 կամ նմանատիպ վկայական ստացած գործակալություններ են, որոնք բոլորն իրենց աշխատանքում կիրառում են որակի վերահսկողության EN 15038 ստանդարտը, և որոնք նշանակված են յուրաքանչյուր երկրում՝ ապահովելու, որ թարգմանված մամլո հաղորդագրությունների թարգմանությունները կատարվեն մատչելի գնով և բարձր որակով:

Distribute


Kontax-ի միջոցով հրապարակված մամլո հաղորդագրությունները տարածվում են ողջ աշխարհի լրագրողների շրջանում և սոցցանցերով, առաջխաղացվում յուրաքանչյուր երկրի որոնման համակարգերում, ինչը նշանակում է, որ Kontax-ի միջոցով օգտվողները կարող են խթանել իրենց ապրանքները, վաճառել իրենց ծառայությունները, գործընկերներ գտնել և հետևել շուկաների զարգացմանը ողջ աշխարհում:

Ծառայություններ

  Հրապարակել
12 EUR

 • Մամլո հաղորդագրությունների անվճար հրապարակում Ձեր ընտրած լեզվով և Ձեր ընտրած բնագավառում

 • Մուլտիմեդիա մամլո հաղորդագրություններ (YouTube-ի տեսանյութեր, պատկերներ և այլն)

 • Տեքստերի ծավալն անսահմանափակ է

 • Մամլո հաղորդագրությունների կառավարման լիարժեք առցանց համակարգ

 • Մամլո հաղորդագրությունների ինքնաշխատ միավորում աշխարհի առաջատար սոցիալական ցանցերում

 • Մամլո հաղորդագրությունների առաջխաղացում որոնման համակարգերում (SEO)

 • Մատչելի է բջջային և դյուրակիր սարքերի վրա

  Թարգմանել
80 EUR

 • Թարգմանության գները հասցված են օպտիմալին՝ շնորհիվ յուրաքանչյուր երկրում տեղական թարգմանչական ընկերությունների նշանակման
 • Թարգմանությունները կատարում են որակի կառավարման ISO 9001 կամ նմանատիպ վկայական ստացած ընկերություններ
 • Մամլո հաղորդագրությունների թարգմանությունը մատչելի է ավելի քան 160 երկրում և դրանց համապատասխան լեզուներով
 • Ուղիղ կապ Ձեր երկրի համար նշանակված թարգմանչական գործակալության հետ
 • Որակի ամբողջացված վերահսկողություն

  Distribute
149 EUR

 • Targets include 900,000 journalists
 • Readership by a minimum of 2,000 journalists guaranteed
 • Formatting compliant with Newswire standards / NewsML standard indexing
 • Real-time readership statistics/ Detailed reporting

  Track
0 EUR

 • Շուկայի մոնիտորինգ բոլոր լեզուներով, բոլոր երկրներում և շուկայի բոլոր հատվածներում
 • RSS սնումներ ըստ ոլորտի և լեզվի
 • Մամլո հաղորդագրությունների մասին իրազեկում՝ ըստ քաղաքի, երկրի, լեզվի, ոլորտի և հիմնաբառի
 • Առանձին մամլո հաղորդագրության դիտումների թիվն ըստ երկրի
 • Պահոցն ու որոնման համակարգը մատչելի են բոլոր հիմնական լեզուներով

Here’s how Kontax optimizes the global impact of your press releases:


  When you publish a press release, Kontax sends you an alert by e-mail. Forward it to your friends, customers and prospects, for greater social impact!


To translate a press release, go to your User panel, select the press release and click on the "Translate" icon : Your Kontax Translation Manager will take care of the rest. In a global economy, this optimizes its international impact.

To distribute a press release, go to your User Panel, select the press release and click on the "Distribute" You control the date of distribution, to optimize its impact in time.

To optimize their global impact, your press releases (and translations) are automatically

included in the multilingual daily alerts and weekly newsletters sent to Kontax users,

included in the RSS feeds generated by Kontax,

relayed by Kontax to social media such as Twitter, Facebook etc.