Kontax je globalni servis za priopćenja za javnost.


Budući da je dostupan u više od 160 zemalja te na pripadajućim jezicima, Kontax tvrtkama i institucijama u svim zemljama omogućuje objavljivanje neograničenog broja multimedijskih priopćenja za medije na željenom jeziku te uslugu profesionalnog prevođenja priopćenja za medije na bilo koji drugi jezik.


ObjavaObjava       PrijevodPrijevod
DistribucijaDistribucija       PraćenjePraćenje
Registracija

Kontakt

Bosna i Hercegovina

Profis d.o.o.

Ulica Azize Sacirbegovic bb
71000 - Sarajevo
033 618 553 +387
www.profis.ba

Hrvatska

CIKLOPEA

Međimurska 21
10000 - Zagreb
+385 1 375 1736
www.ciklopea.com