Meet your new press agentAcerca de Kontax

Publicar


Dispoñible en máis de 160 países e nas súas respectivas linguas, Kontax permite que as institucións e empresas clientes de cada país poidan publicar un número ilimitado de notas de prensa multimedia na lingua que desexen, así coma que poidan obter traducións profesionais das súas notas de prensa en calquera outra lingua.

Traducir


Os usuarios teñen contacto directo coas empresas de tradución asociadas a Kontax – a maioría delas con certificación ISO 9001 ou equivalente e todas elas aplican procedementos de garantía de calidade EN 15038 – designadas en cada país para garantir que as notas de prensa traducidas están optimizadas en termos de custos e calidade.

Distribuír


Distribuído a xornalistas e medios sociais de comunicación de todo o mundo e optimizado para motores de busca en tódolos países, Kontax significa que os usuarios poden anuncia-los seus produtos, vende-los seus servizos, elixi-los seus socios e vixia-los mercados de todo o mundo.

Servizos

  Publicar
12 EUR

 • Publicación de notas de prensa na lingua e no campo que vostede elixa

 • Notas de prensa multimedia (vídeos de YouTube, imaxes…)

 • Texto ilimitado

 • Sistema completo de xestión de notas de prensa en liña

 • Distribución automática das notas de prensa en medios sociais de comunicación líderes en todo o mundo

 • Optimización do motor de busca (SEO, siglas en inglés) de notas de prensa

 • Compatible con dispositivos móbiles e de man

  Traducir
80 EUR

 • Custos de tradución optimizados coma resultado do uso de empresas de tradución no seu propio país
 • Traducións realizadas por unha rede mundial de empresas de tradución co certificado ISO 9001 ou equivalente
 • Traducións das notas de prensa dispoñibles en máis de 160 países e nas súas respectivas linguas
 • Contacto directo coa empresa de tradución designada para o seu país
 • Garantía de calidade integrada

  Distribuír
149 EUR

 • Targets include 900,000 journalists
 • Readership by a minimum of 2,000 journalists guaranteed
 • Formatting compliant with Newswire standards / NewsML standard indexing
 • Real-time readership statistics/ Detailed reporting

  Buscar
0 EUR

 • Vixilancia do mercado en tódalas linguas, países e sectores do mercado
 • Fontes RSS por campo e lingua
 • Alertas de notas de prensa – dispoñibles por cidade, país, lingua, campo ou palabras clave
 • Número de vistas para cada nota de prensa por país
 • Sistema de arquivos e busca dispoñible en tódalas linguas principais

Here’s how Kontax optimizes the global impact of your press releases:


  When you publish a press release, Kontax sends you an alert by e-mail. Forward it to your friends, customers and prospects, for greater social impact!


To translate a press release, go to your User panel, select the press release and click on the "Translate" icon : Your Kontax Translation Manager will take care of the rest. In a global economy, this optimizes its international impact.

To distribute a press release, go to your User Panel, select the press release and click on the "Distribute" You control the date of distribution, to optimize its impact in time.

To optimize their global impact, your press releases (and translations) are automatically

included in the multilingual daily alerts and weekly newsletters sent to Kontax users,

included in the RSS feeds generated by Kontax,

relayed by Kontax to social media such as Twitter, Facebook etc.