Το Kontax είναι μια παγκόσμια υπηρεσία δελτίων τύπου.


Όντας διαθέσιμο σε περισσότερες από 160 χώρες και στις αντίστοιχες γλώσσες τους, το Kontax επιτρέπει σε εταιρείες και οργανισμούς από οποιαδήποτε χώρα να δημοσιεύουν – χωρίς καμία χρέωση – απεριόριστο αριθμό δελτίων Τύπου με πολυμέσα στη γλώσσα της επιλογής τους και να εξασφαλίζουν επαγγελματικές μεταφράσεις των δελτίων Τύπου σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.


ΔημοσίευσηΔημοσίευση       ΜετάφρασηΜετάφραση
ΔιανομήΔιανομή       ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση
Εγγραφή

Επικοινωνία

Cyprus

MultiGlossa Translations Bureau

Bouboulina's str 1, office 42
1060 - Nicosia
+35 72 227-09-99
www.cyprus-translations.com

Greece

MultiGlossa Translations Bureau

Alkeou 5, office 302
2404 - Nicosia
+35 72 227-09-99
www.multiglossa.com