Σχετικά με το Kontax

Δημοσίευση


Όντας διαθέσιμο σε περισσότερες από 160 χώρες και στις αντίστοιχες γλώσσες τους, το Kontax επιτρέπει σε εταιρείες και οργανισμούς από οποιαδήποτε χώρα να δημοσιεύουν – χωρίς καμία χρέωση – απεριόριστο αριθμό δελτίων Τύπου με πολυμέσα στη γλώσσα της επιλογής τους και να εξασφαλίζουν επαγγελματικές μεταφράσεις των δελτίων Τύπου σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Μετάφραση


Οι χρήστες έχουν απευθείας επαφή με τις μεταφραστικές εταιρείες που συνεργάζονται με το Kontax – οι περισσότερες από τις οποίες διαθέτουν ISO 9001 ή άλλη ισοδύναμη πιστοποίηση, ενώ όλες εφαρμόζουν τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας EN 15038 – και έχουν επιλεχθεί σε κάθε χώρα έτσι ώστε να διασφαλίζουν ότι τα μεταφρασμένα δελτία Τύπου πληρούν τους καλύτερους όρους κόστους και ποιότητας.

Διανομή


Διανέμοντας τα δελτία Τύπου σε δημοσιογράφους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλο τον κόσμο και βελτιστοποιώντας τα έτσι ώστε να έχουν καλύτερη προώθηση στις μηχανές αναζήτησης, το Kontax βοηθά τους χρήστες να προωθήσουν τα προϊόντα τους, να πουλήσουν τις υπηρεσίες τους, να επιλέξουν συνεργάτες και να παρακολουθούν την αγορά τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπηρεσίες

  Δημοσίευση
12 EUR

 • Δημοσίευση δελτίων Τύπου στη γλώσσα και στον τομέα της επιλογής σας

 • Δελτία Τύπου με πολυμέσα (βίντεο σε YouTube, φωτογραφίες…)

 • Απεριόριστο κείμενο

 • Ολοκληρωμένο online σύστημα διαχείρισης δελτίων Τύπου

 • Αυτόματη διακίνηση των δελτίων Τύπου σε κορυφαία διεθνή μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 • Υπηρεσία Βελτιστοποίησης Μηχανών Αναζήτησης (SEO) για δελτία Τύπου

 • Δυνατότητα πρόσβασης από φορητές συσκευές και τηλέφωνα

  Μετάφραση
80 EUR

 • Βελτιστοποιημένο κόστος μετάφρασης μέσω της χρήσης εγχώριων μεταφραστικών εταιρειών
 • Οι μεταφράσεις γίνονται από ένα παγκόσμιο δίκτυο μεταφραστικών εταιρειών που διαθέτουν ISO 9001 ή άλλη ισοδύναμη πιστοποίηση
 • Οι μεταφράσεις των δελτίων Τύπου είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 χώρες και στις αντίστοιχες γλώσσες
 • Άμεση επαφή με τις μεταφραστικές εταιρείες που εκπροσωπούν τη χώρα σας
 • Ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας

  Διανομή
149 EUR

 • Targets include 900,000 journalists
 • Readership by a minimum of 2,000 journalists guaranteed
 • Formatting compliant with Newswire standards / NewsML standard indexing
 • Real-time readership statistics/ Detailed reporting

  Παρακολούθηση
0 EUR

 • Παρακολούθηση αγοράς σε όλες τις γλώσσες, χώρες και για όλους τους τομείς της αγοράς
 • Ενημερώσεις μέσω RSS βάσει τομέα και γλώσσας
 • Ειδοποιήσεις για δελτία Τύπου – διαθέσιμες βάσει πόλης, χώρας, γλώσσας, τομέα και λέξης κλειδιού
 • Αριθμός προβολών για κάθε δελτίο Τύπου ανά χώρα
 • Διαθέσιμο σύστημα αρχειοθέτησης και αναζήτησης για όλες τις βασικές γλώσσες

Here’s how Kontax optimizes the global impact of your press releases:


  When you publish a press release, Kontax sends you an alert by e-mail. Forward it to your friends, customers and prospects, for greater social impact!


To translate a press release, go to your User panel, select the press release and click on the "Translate" icon : Your Kontax Translation Manager will take care of the rest. In a global economy, this optimizes its international impact.

To distribute a press release, go to your User Panel, select the press release and click on the "Distribute" You control the date of distribution, to optimize its impact in time.

To optimize their global impact, your press releases (and translations) are automatically

included in the multilingual daily alerts and weekly newsletters sent to Kontax users,

included in the RSS feeds generated by Kontax,

relayed by Kontax to social media such as Twitter, Facebook etc.