Meet your new press agentAbout

Publish


Ar gael mewn mwy na 160 o wledydd a’u hieithoedd priodol, mae Kontax yn caniatáu i gwsmeriaid corfforaethol a sefydliadol ym mhob gwlad gyhoeddi nifer diderfyn o ddatganiadau amlgyfrwng i’r wasg yn eu hiaith ddewisol, ac i gael cyfieithiadau proffesiynol o’u datganiadau i’r wasg mewn unrhyw iaith arall.

Translate


Mae gan ddefnyddwyr gysylltiad uniongyrchol â chwmnïau cyfieithu sy’n bartneriaid i Kontax – mae gan y mwyafrif ohonynt ISO 9001 neu dystysgrif gyfwerth, a phob un ohonynt yn gweithredu gweithdrefnau sicrwydd ansawdd EN 15038 – wedi’u penodi ym mhob gwlad i sicrhau yr optimeiddir datganiadau cyfieithiedig i’r wasg o ran cost ac ansawdd.

Distribute


Wedi’u dosbarthu i newyddiadurwyr a chyfryngau cymdeithasol ar draws y byd, wedi’u hoptimeiddio ar gyfer chwilotwyr ym mhob gwlad, mae Kontax yn golygu y gall defnyddwyr hyrwyddo’u cynhyrchion, werthu’u gwasanaethau, ddewis eu partneriaid, a monitro’u marchnadoedd ar draws y byd.

Gwasanaethau

  Publish
12 EUR

 • Cyhoeddi datganiadau i’r wasg yn iaith a maes o’ch dewis

 • Datganiadau amlgyfrwng i’r wasg (fideos YouTube, lluniau…)

 • Testun diderfyn

 • System Rheoli Datganiadau i’r Wasg ar-lein cyflawn

 • Syndicetio datganiadau i’r wasg yn awtomatig mewn cyfryngau cymdeithasol blaenllaw dros y byd

 • Optimeiddio Chwilotwr (SEO) datganiadau i’r wasg

 • Hygyrch o ran dyfeisiau symudol a dyfeisiau llaw

  Translate
80 EUR

 • Costau cyfieithu optimeiddiedig fel canlyniad i gwmnïau cyfieithu mewn-gwlad
 • Gwneir cyfieithiadau gan rwydwaith byd-eang o gwmnïau cyfieithu â chymhwyster ISO 9001 neu dystysgrif gyfwerth
 • Cyfieithiadau o ddatganiadau i’r wasg ar gael mewn mwy na 160 o wledydd a’u hieithoedd priodol
 • Cyswllt uniongyrchol â’r cwmni cyfieithu a ddynodwyd i’ch gwlad
 • Sicrwydd ansawdd integredig

  Distribute
149 EUR

 • Targets include 900,000 journalists
 • Readership by a minimum of 2,000 journalists guaranteed
 • Formatting compliant with Newswire standards / NewsML standard indexing
 • Real-time readership statistics/ Detailed reporting

  Track
0 EUR

 • Monitro Marchnad ym mhob iaith, bob gwlad a phob sector marchnad
 • Porthwyr RSS yn ôl maes ac iaith
 • Rhybuddion PR – ar gael yn ôl dinas, gwlad, iaith, maes ac allweddair
 • Nifer o olygon ar gyfer pob PR yn ôl gwlad
 • System Archif a Chwilio ar gael ym mhob prif iaith

Here’s how Kontax optimizes the global impact of your press releases:


  When you publish a press release, Kontax sends you an alert by e-mail. Forward it to your friends, customers and prospects, for greater social impact!


To translate a press release, go to your User panel, select the press release and click on the "Translate" icon : Your Kontax Translation Manager will take care of the rest. In a global economy, this optimizes its international impact.

To distribute a press release, go to your User Panel, select the press release and click on the "Distribute" You control the date of distribution, to optimize its impact in time.

To optimize their global impact, your press releases (and translations) are automatically

included in the multilingual daily alerts and weekly newsletters sent to Kontax users,

included in the RSS feeds generated by Kontax,

relayed by Kontax to social media such as Twitter, Facebook etc.