Kontax е световно разпространена услуга за прес- съобщения.


Достъпна в над 160 страни и на техните езици, Kontax дава възможност на корпоративни клиенти и организации във всяка страна да публикуват неограничен брой мултимедийни прес съобщения на език по избор, както и да получат професионални преводи на прес съобщенията си на всеки друг език.


ПубликуванеПубликуване       ПреводПревод
РазпространениеРазпространение       НаблюдениеНаблюдение
Регистриране

Контакт

Франция

HTT

216 route de neufchatel
76420 - Bihorel
+33 (0)2 35 59 97 70
www.htt.fr