Meet your new press agentЗа Kontax

Публикуване


Достъпна в над 160 страни и на техните езици, Kontax дава възможност на корпоративни клиенти и организации във всяка страна да публикуват неограничен брой мултимедийни прес съобщения на език по избор, както и да получат професионални преводи на прес съобщенията си на всеки друг език.

Превод


Потребителите имат директен контакт с преводаческите компании партньори на Kontax – повечето от тях имат ISO 9001 или еквивалентно сертифициране, а всички те прилагат процедури за гарантиране на качеството EN 15038 – назначени във всяка страна, за да гарантират, че преведените прес съобщения са оптимизирани от гледна точка на разходи и качество.

Разпространение


Разпространена до журналисти и социални медии по целия свят, оптимизирана за търсачки във всяка страна, системата Kontax означава, че потребителите могат да предлагат продуктите си, да продават услугите си, да избират партньорите си и да наблюдават пазарите си по целия свят.

Услуги

  Публикуване
12 EUR

 • Безплатно публикуване на прес съобщения на език и в поле по ваш избор

 • Мултимедийни прес съобщения (видео клипчета в YouTube, снимки…)

 • Неограничен текст

 • Система за управление на прес съобщенията изцяло онлайн

 • Автоматично едновременно публикуване на прес съобщения в различни водещи обществени медии по света

 • Оптимизиране на търсачки за прес съобщения (SEO)

 • Достъп от мобилни и преносими устройства

  Превод
80 EUR

 • Оптимизирани разходи за превод в резултат от използване на преводачески компании в страната
 • Преводи, извършени от световна мрежа от преводачески компании с ISO 9001 или еквивалентно сертифициране
 • Преводи на прес съобщения, достъпни в повече от 160 страни на съответните им езици
 • Директен контакт с преводаческата компания, определена за страната ви
 • Гаранция за интегрирано качество

  Разпространение
149 EUR

 • Targets include 900,000 journalists
 • Readership by a minimum of 2,000 journalists guaranteed
 • Formatting compliant with Newswire standards / NewsML standard indexing
 • Real-time readership statistics/ Detailed reporting

  Наблюдение
0 EUR

 • Наблюдение на пазара на всички езици, страни и пазарни сектори
 • Информационни канали RSS по област и език
 • Известия за прес съобщения – достъпни по градове, държави, езици, области и ключови думи
 • Брой гледания за всяко прес съобщение по страна
 • Система за архивиране и търсене на всички основни езици

Here’s how Kontax optimizes the global impact of your press releases:


  When you publish a press release, Kontax sends you an alert by e-mail. Forward it to your friends, customers and prospects, for greater social impact!


To translate a press release, go to your User panel, select the press release and click on the "Translate" icon : Your Kontax Translation Manager will take care of the rest. In a global economy, this optimizes its international impact.

To distribute a press release, go to your User Panel, select the press release and click on the "Distribute" You control the date of distribution, to optimize its impact in time.

To optimize their global impact, your press releases (and translations) are automatically

included in the multilingual daily alerts and weekly newsletters sent to Kontax users,

included in the RSS feeds generated by Kontax,

relayed by Kontax to social media such as Twitter, Facebook etc.