Dostępne tłumaczenia: PL   
Wróć

Biznes

Rodzaje umów cywilnoprawnych

Data publikacji | 2013-08-30

W dzisiejszych czasach są coraz popularniejsze, często nazywane też „śmieciowymi”. Do umów cywilnoprawnych możemy zaliczyć zarówno umowy- zlecenia jak też umowy o dzieło. Czym one się charakteryzują?

Rodzaje umów cywilnoprawnych

Informacje kontaktowe

Organizacja Zielona Linia Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
Miasto Białystok (Polska)
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt swobodnego kształtowania treści stosunku prawnego, jaki wiąże obie strony. Nie są tu określane dobowe czy tygodniowe normy czasu pracy, a tym samym nie ma też wymogu minimalnego wynagrodzenia.
Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku obu tych umów, osoby, które są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, mają obowiązek się wyrejestrować.
Umowa o dzieło
Inaczej określana mianem „umowy rezultatu” - jak sama nazwa wskazuje, jest ona zawarta w celu wykonania określonego dzieła. Powinno ono być wyraźnie określone w taki sposób, aby możliwe było przynajmniej częściowe określenie jego wykonania w czasie i miejscu. Zazwyczaj tego rodzaju umowy są podpisywane w przypadku wykonywania konkretnych zleceń dotyczących np. zaprojektowania symbolu graficznego/logo, strony internetowej, poprowadzenia imprezy plenerowej.
Za wykonanie określonego w umowie dzieła przysługuje osobie je wykonującej wynagrodzenie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że osoba może zlecić wykonanie wspomnianego dzieła także osobie trzeciej, chyba że zleceniodawca zastrzeże w umowie brak takiej ewentualności. Wykonawca dzieła zawsze ponosi odpowiedzialność za wykonaną pracę.
Umowa-zlecenie
Tego rodzaju umowa jest podpisywana w celu wykonania określonych czynności na rzecz zleceniodawcy, inaczej nazywana jest umową starannego wykonania. W tym wypadku ważne jest ustalenie rodzaju wykonywanych czynności, ich zakresu, ram organizacyjnych i wynagrodzenia, przy czym nie istnieje obowiązek wypacania tego ostatniego. W praktyce oznacza to, że istnieje możliwość nieodpłatnego wykonywania czynności w ramach umowy-zlecenia. Należy dodać, że zleceniobiorca nie może przekazać wykonania swoich zadań osobie trzeciej, chyba że w umowie będzie podany taki zapis. Ciekawym aspektem tej formy zatrudnienia jest fakt, że zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośredni efekt wykonanego zlecenia.
Umowa-zlecenie ze swego założenia zakłada większą samodzielność niż np. umowa o pracę. Jest to możliwie dzięki większej dozie dowolności przy ustalaniu terminu i miejsca wykonania pracy.
O ile w przypadku umowy o dzieło nie są odprowadzane żadne składki (chyba że jest ona zawierana z własnym pracownikiem), to przy umowie-zleceniu zleceniodawca, podpisując umowę z osobą bezrobotną, ma obowiązek opłacania za nią składek: emerytalnych, rentowych oraz zdrowotnych. W tym wypadku opłacanie składki chorobowej i wypadkowej jest dobrowolne, przy czym, jeżeli umowa jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy, ma on obowiązek odprowadzania składki wypadkowej.
Warto pamiętać, że formy zatrudnienia w postaci umów cywilnoprawnych takich jak: umowa o dzieło jak też umowa-zlecenie odnoszą się do konkretnych sytuacji. W związku z tym pracodawcy nie mają prawa zastępować umowy o pracę np. umową-zleceniem w takiej sytuacji, gdy wyraźnie występuje podporządkowanie pracodawcy i w związku z tym powinna być podpisana umowa o pracę.
Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na: https://www.facebook.com/zielonalinia19524.
Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny


Kontakt

Nazwisko Niemyjska
Imię Joanna


###
PDF   print      Udostępnij

Udostępnij

Ten komunikat Cię zaciekawił? Podziel się nim!

Podaj swój e-mail aby otrzymywać komunikaty prasowe i dzielić się nimi z osobami, z którymi współpracujesz!

  

Kontax nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych żadnym podmiotom i w żadnej formie.

  Zielona Linia Centrum Informacyjno-Konsultacyjne S   

0 Komentarz(e)   Skomentuj