Διαθέσιμες μεταφράσεις: DE EL EN ES FR HU IT MD PT RO RU SQ ZH1 
Επιστροφή

Translation

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται Μονόγλωσση

Ημερομηνία δημοσίευσης | 2015-05-18

Η απόφαση τού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τον Μάιο του 2015, κατά της καταγγελίας της Ισπανίας για το μεροληπτικό χαρακτήρα της ενιαίας διαδικασίας κατοχύρωσης για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, είναι ενδεικτική της αργής, αλλά αναμφίβολης τάσης της ΕΕ να καταστεί μονόγλωσση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται Μονόγλωσση

Στοιχεία επικοινωνίας

Οργανισμός T4J
Τηλ. Γραφείου+33 (0)2 35 59 97 70
Φαξ+33 (0)2 35 59 97 75
Πόλη Bihorel (France)
Η απόφαση τού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (1) τον Μάιο του 2015, κατά της καταγγελίας της Ισπανίας για το μεροληπτικό χαρακτήρα της ενιαίας διαδικασίας κατοχύρωσης για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, είναι ενδεικτική της αργής, αλλά αναμφίβολης τάσης της ΕΕ να καταστεί μονόγλωσση.
Η Ισπανία αξίωσε ορθώς ότι το νέο ενιαίο σύστημα προστασίας των ευρεσιτεχνιών εισάγει διακρίσεις, δεδομένου ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας πρέπει να κατατίθενται στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα, ώστε να είναι εφαρμόσιμα - με εξαίρεση τους πολίτες της ΕΕ που δεν ομιλούν καμία εξ αυτών των γλωσσών. Το αίτημά της απορρίφθηκε στις 6 Μαΐου.
Η διαδικασία δεν είναι νέα. Η Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΣΕΔΕ) υπεγράφη στο Μόναχο, στις 5 Οκτωβρίου 1973 και τέθηκε σε ισχύ στις 7 Οκτωβρίου 1977. Ακόμη και τότε, οι επίσημες γλώσσες ήταν η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική.
Ο λόγος για την πρόσφατη αλλαγή στη διαδικασία κατοχύρωσης των ευρεσιτεχνιών, που υποστηρίζουν το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (αλλά κανένα από τα λοιπά κράτη μέλη της ΕΕ) είναι το κόστος και ο χρόνος που απαιτούνται για τη μετάφραση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος και ο χρόνος που επιβάλλονται σε πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι δεν ομιλούν αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, προκειμένου να μεταφράσουν τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τους σε μία εξ αυτών των γλωσσών.
Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα μεταφραστικά στοιχεία (2012), το μεγαλύτερο ποσοστό σελίδων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2) μεταφράστηκε στην αγγλική γλώσσα - 14,92%, ακολουθούμενο από τη γαλλική (8,25%) και τη γερμανική γλώσσα (6,45%). Μόνο το 0,38% (6.680 σελίδες) μεταφράστηκε σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.
Το κόστος μετάφρασης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέρχεται σε 330 εκατομμύρια ευρώ, ανά έτος, ή λίγο περισσότερο από 1€ ανά πολίτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιολογεί το κόστος λέγοντας ότι «ως δημοκρατικός οργανισμός, η ΕΕ οφείλει να επικοινωνεί με τους πολίτες της στη γλώσσα τους». Φαίνεται ότι η πραγματική αιτία δεν είναι το κοινό συμφέρον, αλλά το ισχύον τραπεζικό επιτόκιο.
Το 2000, η ΕΚ ενημέρωσε αντιπροσωπευτικούς φορείς, όπως τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης (Euro Info Centres), ότι τα έγγραφά της θα εκδοθούν μόνο στα αγγλικά. Η πρόσφατη απόφαση τού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευθυγραμμίζεται με αυτή την τάση. Η πρωτεύουσα τής
Ευρώπης δεν είναι ούτε το Στρασβούργο, ούτε οι Βρυξέλλες. Είναι η πόλη του Λονδίνου.
(1) curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164093&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=114406
(2) one-europe.info/translation-in-the-european-union-facts-and-figures


Μεταφραστής : Ελευθέριος Ελέφ Βακάλης-Φάι
Email: office@elef.net
Website: www.elef.net
Υπηρεσίες: Μετάφραση και Διερμηνεία
Ο Ελευθέριος Ελέφ Βακάλης-Φάι είναι ο Επικεφαλής Διερμηνέας, oρκωτός μεταφραστής παρά το πρωτοδικείο Παρισίων, Συντονιστής ομάδας του Elef.net, μπλόγκερ για τις εξελίξεις στη γλώσσα και την επικοινωνία


Επικοινωνία

Οργανισμός T4J
Επίθετο Duff
Όνομα Malcolm
Θέση CEO
Τηλ. Γραφείου 02 35 59 97 70
URL http://www.translatorsforjournalists.org


###
PDF   print      Share

Share

Find this press release interesting? Then share it!

Enter your email address to receive the press release and share it with the members of your network!

  

Kontax does not sell or share your personal data with third parties in any form or by any means.

  T4J   

0 Comment(s)   Write a comment